Sugar

Ядуу хүний, таагүй зуршилууд

Oct 15, 2017 - by Baigalmaa

Сонин хачин Зөвлөгөө


Ядуу хүний, таагүй зуршилууд

Хүмүүс, ядуу байдлаас гарч мөнгө, эд хөрөнгөтэй болохын тулд элдэв арга хэрэглэсээр байдаг ч, ядуу зүдүү байдал нь, амьдралд өнгөцхөн суусан, зөвхөн өөрийнхөө хэдэн зуршилаас салаад шийдэж болох зүйл гэдгийг мэддэггүй нь харамсалтай. Эд баялагийг, аз жаргалтай ижил хэмжээнд авч үзэж болдоггүй. Гэхдээ, мөн мөнгө, эд баялаг нь, хүмүүст, хүнд хэрэгтэй байх, үнэлэгдэх, хүндэтгэл хүлээх, нэр нөлөөтэй байх боломж өгч байдгаас гадна хамгийн гол нь,  хүн хийж буй зүйлсдээ эрх чөлөөг амсах боломжийг өгдөг нь гайхалтай. Тиймээс хүн бүрийн хүсүүштэй зүйл болдог аж. Ядуу байдлаас салахад тустай, хүн өөртөө байгааг анзаардаггүй дараах, хэдэн зуршилыг анхааран, эдгээрээс салснаар амьдрал, байдал өөрчилөгддөг байна.

-Өөрийгөө өрөвдөх. Энэ зан чанар, өөрийгөө бусадтай харьцуулан голж, амжилттай яваа хүмүүсийн хувь тавилан цаанаасаа зурагдчихсан байдаг гэсэн дорой бодол тээн явдаг. Энэ бодол нь, өөрийгөө хөгжүүлэх, аливаад эрмэлзэх, идэвхитэй амьдрах явцыг нь зогсоож, зөвхөн ядууралд хөтөлдөг гэнэ. Өөрийгөө өрөвддөг хүмүүс, хамгийн бага цалинтай дорой ажил хийж, насыг бардаг.
-Шунал, нарийн зан. Хямдрал хайж, хамгийн хямд зүйлсийг авч хэрэглэх, хэтрүүлсэн нарийн зан гаргах нь баталгаатай ядууралд хүргэнэ. Баян хүмүүс, аливаа зүйлийн бодит үнийг харамлахгүй төлөх, хүмүүсийн хөдөлмөрийг өгөөмөр үнэлэх зуршилтай байж, мөн бусдаас үүнийгээ авч байдаг.
-Дургүй зүйлээ эрхлэх. Аргагүйн эрхээр хийж буй зүйлс хэзээ ч амжилтад хүргэдэггүй. Хийх хэрэгтэй, ёстой учираас хийх биш, харин хийснээсээ таашаал авах зүйл эрхлэхэд амжилт, эд , аз жаргал даган ирдэг.
-Амжилтыг мөнгөөр хэмжих. Ядуу хүмүүс тодорхой хэмжээний мөнгөтэй болох нь, баяр жаргал гэж боддог. Дансанд байгаа мөнгө нь, юунаас ч хамаарахгүй тусгаар байдлыг нь хангана, аз жаргалтай болно гэж бодно, харин амжилттай хүмүүс, өөрийн шийдвэрээс гарах үр дүнд баярлаж байдаг бөгөөд тэгээд ч, аз жаргалтай байж чаддаг.
-Хэт үрэлгэн байх. Тансаг хэрэглээг эрхэмлэх нь, хүнийг таатай зйүлд хүргэдэггүй.
-Тухайн хормын, нэг удаагийн өндөр ашгийг харах. Ихээр, бүгдийг авах хүсэл зөвхөн ядуу хүмүүст л байдаг. Дунд хэмжээний цалинтай ажилд, удаан хугацаанд ажиллан хэдэн жилийн дараа хүрэх амжилтыг бодохгүй, харин сарын дараа хэдийг авах вэ гэсэн богино ухаан ядуурал руу л дагуулна.
-Аливааг голж хандах. Ийм хүмүүс үргэлж, аливааг муу талаас харж байдаг. Бодлоо өөрчилж бүтээлч байснаар амжилтад хүрнэ гэдгийг ойлгодоггүй. Ашиг багатай зүйлээс авсан багахан ашиг, ирээдүйн тань баялаг болдог.
-Өөрийгөө бусадтай харьцуулах. Энэ зуршлыг яаралтай хаях хэрэгтэй.
-Баялагийг мөнгөөр хэмжих. Төрөл бүрийн баялаг байдаг. Жинхэнэ баялаг бол, мөнгийг өөрөө хийх, юу ч үгүйгээс, түүнийг босгох. Жинхэнэ амжилттай хүн, өөрийн хөрөнгөний хэмжээнээс хамаарахгүй, ирээдүйд дахин хийж чадна гэдэгтээ бүрэн итгэлтэй байдаг.
-Гэр бүл, төрөл саднаасаа өөрийгөө тусгаарлах. Тухайн байдал, үеэс хамааралтай, мөнгөтэй холбоотой, хэн хэндээ тус дэм үзүүлээгүй эсвэл үзүүлэх байдалд орохоос болгоомжилон ах дүүгээсээ холдсон хүмүүс азгүй нэгэн болдог. Тэд, гэр бүл, ойр дотныхны дэмжлэг, материаллаг бус ч бай ихээхэн ач холбогдолтой байдгийг мэддэггүй. Ойр дотныхны хайр л, хүнд байдлаас гарах, хөл дээрээ тогтоход тустай гэдгийг мэддэг учираас баян хүмүүс, гэр бүл, төрөл төрөгсдөө эрхэмлэж байдаг аж.

-Өөрийгөө өрөвдөх. Энэ зан чанар, өөрийгөө бусадтай харьцуулан голж, амжилттай яваа хүмүүсийн хувь тавилан цаанаасаа зурагдчихсан байдаг гэсэн дорой бодол тээн явдаг. Энэ бодол нь, өөрийгөө хөгжүүлэх, аливаад эрмэлзэх, идэвхитэй амьдрах явцыг нь зогсоож, зөвхөн ядууралд хөтөлдөг гэнэ. Өөрийгөө өрөвддөг хүмүүс, хамгийн бага цалинтай дорой ажил хийж, насыг бардаг.
-Шунал, нарийн зан. Хямдрал хайж, хамгийн хямд зүйлсийг авч хэрэглэх, хэтрүүлсэн нарийн зан гаргах нь баталгаатай ядууралд хүргэнэ. Баян хүмүүс, аливаа зүйлийн бодит үнийг харамлахгүй төлөх, хүмүүсийн хөдөлмөрийг өгөөмөр үнэлэх зуршилтай байж, мөн бусдаас үүнийгээ авч байдаг. 
-Дургүй зүйлээ эрхлэх. Аргагүйн эрхээр хийж буй зүйлс хэзээ ч амжилтад хүргэдэггүй. Хийх хэрэгтэй, ёстой учираас хийх биш, харин хийснээсээ таашаал авах зүйл эрхлэхэд амжилт, эд , аз жаргал даган ирдэг.
-Амжилтыг мөнгөөр хэмжих. Ядуу хүмүүс тодорхой хэмжээний мөнгөтэй болох нь, баяр жаргал гэж боддог. Дансанд байгаа мөнгө нь, юунаас ч хамаарахгүй  тусгаар байдлыг нь хангана, аз жаргалтай болно  гэж бодно, харин амжилттай хүмүүс, өөрийн шийдвэрээс гарах үр дүнд баярлаж байдаг бөгөөд тэгээд ч, аз жаргалтай байж чаддаг.
-Хэт үрэлгэн байх. Тансаг хэрэглээг эрхэмлэх нь, хүнийг таатай зйүлд хүргэдэггүй.
-Тухайн хормын, нэг удаагийн өндөр ашгийг харах. Ихээр, бүгдийг авах хүсэл зөвхөн ядуу хүмүүст л байдаг. Дунд хэмжээний цалинтай ажилд, удаан хугацаанд ажиллан хэдэн жилийн дараа хүрэх амжилтыг бодохгүй, харин сарын дараа хэдийг авах вэ гэсэн богино ухаан ядуурал руу л дагуулна.
-Аливааг голж хандах. Ийм хүмүүс үргэлж, аливааг муу талаас харж байдаг. Бодлоо өөрчилж бүтээлч байснаар амжилтад хүрнэ гэдгийг ойлгодоггүй. Ашиг багатай зүйлээс авсан багахан ашиг, ирээдүйн тань баялаг болдог.
-Өөрийгөө бусадтай харьцуулах. Энэ зуршлыг яаралтай хаях хэрэгтэй. 
-Баялагийг мөнгөөр хэмжих. Төрөл бүрийн баялаг байдаг. Жинхэнэ баялаг бол, мөнгийг өөрөө хийх, юу ч үгүйгээс, түүнийг босгох. Жинхэнэ амжилттай хүн, өөрийн хөрөнгөний хэмжээнээс хамаарахгүй, ирээдүйд дахин хийж чадна гэдэгтээ бүрэн итгэлтэй байдаг.
-Гэр бүл, төрөл саднаасаа өөрийгөө тусгаарлах. Тухайн байдал, үеэс хамааралтай, мөнгөтэй холбоотой, хэн хэндээ тус дэм үзүүлээгүй эсвэл үзүүлэх байдалд орохоос болгоомжилон ах дүүгээсээ холдсон хүмүүс азгүй нэгэн болдог. Тэд, гэр бүл, ойр дотныхны дэмжлэг, материаллаг бус ч бай ихээхэн ач холбогдолтой байдгийг мэддэггүй. Ойр дотныхны хайр л, хүнд байдлаас гарах, хөл дээрээ тогтоход тустай гэдгийг мэддэг учираас баян хүмүүс, гэр бүл, төрөл төрөгсдөө эрхэмлэж байдаг аж.

Мэдээ таалагдаж байвал манай хуудсанд "LIKE" дарж илүү олон шинэ мэдээ мэдээлэл хүлээж аваарай.


Сонин хачин Зөвлөгөө

Oct 15, 2017 - by Baigalmaa

Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.

“Усны хүн” Aug 10, 2018 - Baigalmaa
“Карма” Aug 01, 2018 - Baigalmaa