Sugar

Өглөөний эрч хүч

Aug 15, 2017 - by Baigalmaa

Сонин хачин Зөвлөгөө


Өглөөний эрч хүч

Хүний нэг өдрийн амьдрал бяцхан загварчилсан ертөнц юм. “Өдөр бүр нь, таашгүй нарийн: өглөө сэрэх, босох нь төрөн мэндлэх хором, мөн өглөө бүр нь залуу нас, эрч хүч, үдэш болж орой нойрсох нь мөнх бусыг санагдуулах үхэл мэт” гэж Артур Шопенгауэр хэлсэн байдаг. 

Өглөө нь төрөлт аваас, өглөөнөөс үд дунд хүртэл өсвөр, залуу нас, туршлага суух, бүтээх эрчимтэй үетэй адил, хүний идэвхитэй амьдралын үе явагдаж, энэ л үед аливаа шинийг эхлэх, далайцтай өөрчлөлт хийх цаг үе байдаг учираас өглөөг, өглөөний эрч хүчийг ашиглахыг зөвлөдөг. Өглөө бүр нь, амьдралыг шинээр эхлэх боломж юм. Энэ харьцуулсан ойлголтыг мөн сар, жилүүдийн хувьд ч адилтган үзэх хэрэгтэй бөгөөд хүний идэвхитэй бүтээлч байдал, долоо хоногийн эхнээс өссөөр дунд үед оргилд хүрч, долоо хоногийн сүүл рүү буурч байдаг нь анзаарагддаг. Тиймээс, ухамсартайгаар амьдралаа өөрчилөхийг хүсвэл долоо хоногийн даваа гаригаас эхлэх хэрэгтэй гэдэг бөгөөд ийнхүү эхэлсэн зүйл илүү үр дүнтэй болдог гэж үздэг ажээ. Үүнийг, хүний заяагдмал чанарууд ба байгаль ертөнцийн хууль хоёрын зохилдлогоо хэмээн холбон үздэг байна.

Өглөө нь төрөлт аваас, өглөөнөөс үд дунд хүртэл өсвөр, залуу нас, туршлага суух, бүтээх эрчимтэй үетэй адил, хүний идэвхитэй амьдралын үе явагдаж, энэ л үед аливаа шинийг эхлэх, далайцтай өөрчлөлт хийх цаг үе байдаг учираас өглөөг, өглөөний эрч хүчийг ашиглахыг зөвлөдөг. Өглөө бүр нь, амьдралыг шинээр эхлэх боломж юм. Энэ харьцуулсан ойлголтыг мөн сар, жилүүдийн хувьд ч адилтган үзэх хэрэгтэй бөгөөд хүний идэвхитэй бүтээлч байдал, долоо хоногийн эхнээс өссөөр дунд үед оргилд хүрч, долоо хоногийн сүүл рүү буурч байдаг нь анзаарагддаг. Тиймээс,  ухамсартайгаар амьдралаа өөрчилөхийг хүсвэл долоо хоногийн даваа гаригаас эхлэх хэрэгтэй гэдэг бөгөөд ийнхүү эхэлсэн зүйл илүү үр дүнтэй болдог гэж үздэг ажээ. Үүнийг, хүний заяагдмал чанарууд ба байгаль ертөнцийн хууль хоёрын зохилдлогоо хэмээн  холбон үздэг байна.

Мэдээ таалагдаж байвал манай хуудсанд "LIKE" дарж илүү олон шинэ мэдээ мэдээлэл хүлээж аваарай.


Сонин хачин Зөвлөгөө

Aug 15, 2017 - by Baigalmaa

Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.