Sugar

Амжилтад хүргэх, ертөнцийн долоон хууль

May 14, 2017 - by Nomin

Сонин хачин Зөвлөгөө Сонжоо


Амжилтад хүргэх, ертөнцийн долоон хууль

1.

Хяналтын хууль

“Та, өөрөө л зөвшөөрөхгүй бол, өөр хэн ч таныг, өөрийгөө, дорд үзэх байдалд оруулж чадахгүй” Элеонора Рузвельт
Хяналтын хууль нь, та, өөрөө өөртөө эерэг хандах хандлага, эсвэл өөрийгөө хяналтаас алдах, бусдын нөлөөнд автдаг сөрөг хандлагыгг тань илрүүлэх, хянахад зориулагдна. Энэ хоёр тохиолдол хоёулаа амьдралаа хянах асуудал бодлоос эхтэйг заах бөгөөд нөхцөл байдлыг хэрхэн авч үздэг болон таны мэдрэмж, мөн, мэдрэмж нь зан төрх болдог болохыг харуулан зан чанарыг тань тодорхойлж өгдөг.

2. Шалтгаан үр дагаварын хууль

“Юу тарьна, түүнийгээ хураана” Соломон
Энэ хууль, бидний амьдралын үйл бүхэн шалтгаантай, тухайн шалтгаанууд нь амжилт, азгүйтэл, эрүүл мэнд, өвчин, аз жаргал, зовлонг үүсгэдэг болохыг харуулдаг. Амьдралд тань, эдгээрийн аль нь илүү байгааг мэдэх, эерэг үйлүүдээ өсгөх зэргийг заадаг. Энэ хуулийн гол утга нь, бодол санаа бол шалтгаан, нөхцөл байдал нь, эдгээр бодлуудын үүр дагавар гэдгийг нотлож байдаг.

3. Итгэл үнэмшлийн хууль

“Итгэлийн хэмжээгээр өгөгднө”
Та, чухам юунд гүн бат, халуунаар итгэж байна, тэрхүү итгэл тань бодит болно гэдэг. Таны итгэл үнэмшил, таны үзэл бодлын хонгилыг үүсгэдэг. Тиймээс, та, итгэдэг зүйлээ л хардаг. Таны итгэл, таныг амжилтруу, эсвэл азгүйтэлрүү хөтөлнө.

4. Хүлээлтийн хууль

“Би, өнөөдөр ямар нэг маш сайхан зүйл болно гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна”
Та, юуг бүрэн итгэлтэй хүлээнэ, тэр зүйл, нөхцөл байдал өөрийн тань гараар бүтээгддэг. Та, амьдралаас хүсч буй зүйлээ бус хүлээж буй зүйлээ авдаг.

5. Таталцлын хууль

“Ижил төстэй зүйл, ижил төстэй зүйлээ татна”
Та өөрөө соронз юм. Танд илүү давамгай байдаг бодол санаатай уялдаатайгаар, амьдралд тань, хүмүүс оролцож, үйл явдал, нөхцөл байдлууд гарч ирж байдаг. Та, эдгээр бүх зүйлийг өөрөө татдаг. Зорилгоо тодорхой төлөвлөж, төсөөлж чаддаг, мэддэг хүний амьдралд, ашигтай үйл явдлууд тохиолддог, мөн амжилттай хүмүүсээр хүрээлүүлсэн байдаг байдал, үүнийг нотолдог.

6. Зохицол, таарамжийн хууль

“Үр жимсээрээ танигдна”
Энэ хууль, гадаад байдал нь, дотоод байдлыг илтгэнэ гэж үздэг. Бидний гадаад ертөнц, дотоод ертөнцийн маань илрэл бөгөөд энэ хууль, эргэн тойрондох зүйлсээ ажиглан, дотоод ертөнцөө танихад тусалдаг. Зорилготойгоор, өөрийн дотоод байдалдаа анхаарснаар, орчин нөхцөл, байр байдлаа өөрчилж чадна гэдэг.

7. Бодлын тэнцүү чанарын хууль

“Бодол биеждэг” Майк Дули, зохиолч.
Энэ хууль нь, бодол бодит болох чадвартайг заадаг. Бодол нь, амьд төсөөлөл, олон дахин давтан хэлэх үйлдлийн тусламжтай, сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжээр цэнэглэгдсэнээр бодит болдог байна. Тиймээс, бодол санаандаа онцгой анхаарах хэрэгтэй ба үүнийг ашиглаж чадвал зорилго, хүсэл тань биелэх юм.
• Та, эрүүл мэнд, албан тушаал, харилцаа, санхүү, дотоод ертөнц зэрэг асуудлуудаараа, хүрэхийг хүсч буй зорилгуудаа, тус тусад нь, эдгээр хуулиудын заалтуудаар сайтар шинжлэн үзсэнээр, өөрийгөө хааж боодог эсвэл дэмждэг асуудлуудаа илрүүлэх бололцоотой бөгөөд өөртөө шудрага хандаж чадвал аль зүйлс дээр өөрийгөө хязгаарлаад байгаагаа мэдэх боломжтой юм. Энэхүү хязгаарлалтуудаа ухамсарлах нь, тэдгээрээс салах эхний алхам гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.

1.	Хяналтын хууль
“Та, өөрөө л зөвшөөрөхгүй бол, өөр хэн ч таныг, өөрийгөө, дорд үзэх байдалд оруулж чадахгүй”  Элеонора Рузвельт
Хяналтын хууль нь, та, өөрөө өөртөө эерэг хандах хандлага, эсвэл өөрийгөө хяналтаас алдах, бусдын нөлөөнд автдаг сөрөг хандлагыгг тань илрүүлэх, хянахад зориулагдна. Энэ хоёр тохиолдол хоёулаа амьдралаа хянах асуудал бодлоос эхтэйг заах бөгөөд нөхцөл байдлыг хэрхэн авч үздэг болон таны мэдрэмж, мөн, мэдрэмж нь зан төрх болдог болохыг харуулан зан чанарыг тань тодорхойлж өгдөг.
2. Шалтгаан үр дагаварын хууль
“Юу тарьна, түүнийгээ хураана” Соломон
Энэ хууль, бидний амьдралын үйл бүхэн шалтгаантай, тухайн шалтгаанууд нь амжилт, азгүйтэл, эрүүл мэнд, өвчин, аз жаргал, зовлонг үүсгэдэг болохыг харуулдаг. Амьдралд тань, эдгээрийн аль нь илүү байгааг мэдэх, эерэг үйлүүдээ өсгөх зэргийг заадаг. Энэ хуулийн гол утга нь, бодол санаа бол шалтгаан, нөхцөл байдал нь, эдгээр бодлуудын үүр дагавар гэдгийг нотлож байдаг.
3. Итгэл үнэмшлийн хууль
“Итгэлийн хэмжээгээр өгөгднө” 
Та, чухам юунд гүн бат, халуунаар итгэж байна, тэрхүү итгэл тань бодит болно гэдэг. Таны итгэл үнэмшил, таны үзэл бодлын хонгилыг үүсгэдэг. Тиймээс, та, итгэдэг зүйлээ л хардаг. Таны итгэл, таныг амжилтруу, эсвэл азгүйтэлрүү хөтөлнө.
4. Хүлээлтийн хууль
“Би, өнөөдөр ямар нэг маш сайхан зүйл болно гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна”
Та, юуг бүрэн итгэлтэй хүлээнэ, тэр зүйл, нөхцөл байдал өөрийн тань гараар бүтээгддэг. Та, амьдралаас хүсч буй зүйлээ бус хүлээж буй зүйлээ авдаг.
5. Таталцлын хууль
“Ижил төстэй зүйл, ижил төстэй зүйлээ татна”
Та өөрөө соронз юм. Танд илүү давамгай байдаг бодол санаатай уялдаатайгаар, амьдралд тань, хүмүүс оролцож, үйл явдал, нөхцөл байдлууд гарч ирж байдаг. Та, эдгээр бүх зүйлийг өөрөө татдаг. Зорилгоо тодорхой төлөвлөж, төсөөлж чаддаг, мэддэг хүний амьдралд, ашигтай үйл явдлууд тохиолддог, мөн амжилттай хүмүүсээр хүрээлүүлсэн байдаг байдал, үүнийг нотолдог.
6. Зохицол, таарамжийн хууль
“Үр жимсээрээ танигдна”
Энэ хууль, гадаад байдал нь, дотоод байдлыг илтгэнэ гэж үздэг. Бидний гадаад ертөнц, дотоод ертөнцийн маань илрэл бөгөөд энэ хууль, эргэн тойрондох зүйлсээ ажиглан, дотоод ертөнцөө танихад тусалдаг. Зорилготойгоор, өөрийн дотоод байдалдаа анхаарснаар, орчин нөхцөл, байр байдлаа өөрчилж чадна гэдэг.
7. Бодлын тэнцүү чанарын хууль
“Бодол биеждэг” Майк Дули, зохиолч.
Энэ хууль нь, бодол бодит болох чадвартайг заадаг. Бодол нь, амьд төсөөлөл, олон дахин давтан хэлэх үйлдлийн тусламжтай, сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжээр цэнэглэгдсэнээр бодит болдог байна. Тиймээс, бодол санаандаа онцгой анхаарах хэрэгтэй ба үүнийг ашиглаж чадвал зорилго, хүсэл тань биелэх юм.
•	Та, эрүүл мэнд, албан тушаал, харилцаа, санхүү, дотоод ертөнц зэрэг асуудлуудаараа, хүрэхийг хүсч буй зорилгуудаа, тус тусад нь, эдгээр хуулиудын заалтуудаар сайтар шинжлэн үзсэнээр, өөрийгөө хааж боодог эсвэл дэмждэг асуудлуудаа илрүүлэх бололцоотой бөгөөд өөртөө шудрага хандаж чадвал аль зүйлс дээр өөрийгөө хязгаарлаад байгаагаа мэдэх боломжтой юм. Энэхүү хязгаарлалтуудаа ухамсарлах нь, тэдгээрээс салах эхний алхам гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.

Мэдээ таалагдаж байвал манай хуудсанд "LIKE" дарж илүү олон шинэ мэдээ мэдээлэл хүлээж аваарай.


Сонин хачин Зөвлөгөө Сонжоо

May 14, 2017 - by Nomin

Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.

Модон аяга Oct 21, 2017 - Baigalmaa